Zweethutceremonie

De zweethutceremonie is een ‘viering’ (een feest) om te danken, los te laten, krachten te richten en te bundelen, te verbinden en om in je centrum te komen/te zijn.

De zweethut zelf, meestal gemaakt van wilgentenen, is gebouwd op de plattegrond van het medicijnwiel, in de vorm van een halve bol. Tijdens de ceremonie wordt dit ‘frame’ afgedekt met wollen dekens, eventueel met een canvas doek.
Naast de ‘hut’ is er een andere cirkel (medicijnwiel), gemaakt van stenen (meestal basalt) zodat de twee cirkels samen een lemniscaat vormen om de energie tijdens de ceremonie zo goed mogelijk door te laten stromen.
Midden in dit medicijnwiel van stenen, wordt een houtstapel gebouwd onder leiding van de vuurman of –vrouw, die de ceremonie van buiten de hut bewaakt en ondersteunt.

Tijdens een dankceremonie worden de stenen op de houtstapel gelegd; nadat de stenen tijdens de dankceremonie hierop zijn gelegd, wordt het hout aangestoken zodat de stenen worden verhit. Wanneer de stenen (rood)gloeiend zijn, worden ze in fasen in de hut gebracht en in een ronde kuil, in het centrum van de hut neergelegd. De watergieter, die de ceremonie leidt, verwelkomt de stenen met kruiden en sprenkelt er water over.

De zweethutceremonie en ook de hut zelf en de cirkel met daarin het vuur, is er op gericht je te verbinden met alles wat er is en geeft een krachtige ondersteuning om in je eigen centrum te zijn en heel te zijn. Het is wat mij betreft de plek bij uitstek waar je helemaal (=heel!) jezelf bent en waar je tegelijkertijd verbonden bent met alles, zowel met je eigen natuur als met de natuur om je heen!

In de agenda vindt je wanneer de komende zweethuteremonies staan gepland.

Naast deze ceremonies is het ook mogelijk in overleg een ceremonie te plannen op eigen verzoek, bijvoorbeeld voor een bestaande groep vrienden, cursusgenoten of voor een familie-viering (bijv. geboorte, het bekrachtigen van een fase-overgang van kind naar jong volwassene, het vieren van een speciale verbinding).

Meer informatie over de praktische kant van de zweethutceremonie vind je hier.