Zweethut met regenboog in de lucht van Simone van den Heuvel, geneeskundige therapeut

De zweethutceremonie is een zeer oud ritueel dat bij uitstek geschikt is om in je element te zijn en om de weg vrij te maken om ten volle in het leven te staan.
Het is ook een manier om je verbonden te voelen met de aarde en met je eigen grond onder je voeten. Je verbindt je met je eigen natuur.
De zweethutceremonie is een viering (feest!) om te danken, los te laten, krachten te richten en te bundelen, te verbinden en om in je centrum te zijn.

Een zweethutceremonie doe je samen; je kunt deelnemen aan een ceremonie alleen voor vrouwen of aan een gemengde zweethutceremonie.

In de agenda vindt je wanneer de komende zweethutceremonies staan gepland.

Zweethutceremonie vuur

Wat is een zweethutceremonie?
De zweethut zelf, meestal gemaakt van wilgentenen, is gebouwd op de plattegrond van het medicijnwiel, in de vorm van een halve bol. Tijdens de ceremonie wordt dit frame afgedekt met wollen dekens.
Naast de ‘hut’ is er een andere cirkel (medicijnwiel), gemaakt van stenen (meestal basalt) zodat de twee cirkels samen een lemniscaat vormen om de energie tijdens de ceremonie zo goed mogelijk door te laten stromen.
Midden in dit medicijnwiel van stenen, wordt een houtstapel gebouwd onder leiding van de vuurman of –vrouw, die de ceremonie van buiten de hut bewaakt en ondersteunt.

Tijdens een dankceremonie worden de stenen op de houtstapel gelegd; daarna wordt het hout aangestoken zodat de stenen worden verhit. Wanneer de stenen (rood)gloeiend zijn, worden ze in fasen in de hut gebracht en in een ronde kuil, in het centrum van de hut neergelegd. De watergieter, die de ceremonie leidt, verwelkomt de stenen met kruiden en sprenkelt er water over.
De zweethutceremonie begint meestal om 11 uur met een ontvangst (met uitzondering van de midwinterzweethut, die iets later begint); we beginnen met de voorbereidingen en er is tijd om aan te komen op de plek, je er mee te verbinden en om zoveel mogelijk in het moment te zijn!
Daarna beginnen we met de steenceremonie, verhitten de stenen en als de stenen roodgloeiend zijn gaan we de hut in.
Na de ceremonie eten we gezamenlijk rondom het smeulende vuur en we ruimen gezamenlijk op.

Wanneer je je aanmeldt, krijg je vanzelf meer gedetailleerde informatie over de ceremonie, hoe je je kunt voorbereiden, wat je meeneemt en ook een routebeschrijving.

Naast de georganiseerde ceremonies is het ook mogelijk in overleg een ceremonie te plannen op eigen verzoek, bijvoorbeeld voor een bestaande groep vrienden, cursusgenoten of voor een familie-viering (bijv. geboorte, het bekrachtigen van een fase-overgang van kind naar jong volwassene, het vieren van een speciale verbinding).

Als je je wilt aanmelden of graag meer informatie ontvangt, kun je me mailen.

Ervaringen...